facebook
instagram
twitter
Ambulancia

Interné vyšetrenia

Tešíme sa na Vašu návštevu, otvárame na jeseň 2019.
Vyšetrenie na internej ambulancii je určené pre pacientov na celkové zhodnotenie zdravotného stavu, diferenciálnu diagnostiku akútnych a chronických ochorení kardiovaskulárního, dýchacího a gastrointestinálního traktu. Na vstupné vysetrenie je vhodné pre zabránenie straty informacií doniesť k nahliadnutiu zdravotnú kartu od obvodného lekára, prípadne výpis z karty. Dôležitou súčasťou je dispenzarizácia pri chronických ochoreniach, ako napr. Hypertenzia, Ischemická choroba srdca, poruchy rytmu srdca. Na realizáciu predoperačnému vysetreniu je vždy nutná realizácia odberov krvi - na stanovenie parametrov zrážania krvi, obličkových a pečeňových testov, krvného obrazu. Uvedené vyšetrenia je možné vykonať aj u nás alebo ich priniesť (nie staršie jako 14 dní) od OL.

EKG Holter: 24 hodinové snímanie EKG. Slúži na zisťovanie arytmií, zisťovania príčin kolapsov, synkop, závratí, nastavenie antiarytmickej liečby
Tlakový Holter: 24 hodinové snímanie tlaku určené na zistenie hodnôt tlaku mimo ambulancie - v domácom, pracovnom prostredí, v denných aj nočných hodinách. Na základe tohto vyšetrenia sa dá upraviť a nastaviť antihypertenzívna liečba.

Poskytované služby

 • Vstupné interné vyšetrenie
 • Interné vyšetrenie – kontrola
 • Interné predoperačné vyšetrenie
 • EKG 12 zvodové
 • 24 hodinový monitoring
 • 24 hodinový TK Holter
 • Test stolice - prevencia rakoviny hrubého čreva
 • Test na rýchlu diagnostiku celiakie

Druhy výkonov

 • preventívne vyšetrenia (základný laboratórny skríning so zameraním na metabolické ochorenia (cukry, tuky v krvi), ochorenia vnútorného prostredia, obličiek, prostaty, pečene, štítnej žľazy, vyšetrenie nádorových markerov
 • komplexné interné vyšetrenie zamerané na diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku a liečbu vnútorných chorôb u pacientov do 65 rokov
 • kontrolné interné vyšetrenia za účelom indikácii medikamentóznej liečby a potrebných doplňujúcich vyšetrení
 • 12 zvodové EKG s popisom
 • kompletné predoperačné interné vyšetrenia
 • posudkové interné vyšetrenia zamerané na posúdenie zdravotného stavu
 • vyšetrenie potrebné ku kúpeľnej liečbe
 • 24 hodinové monitorovanie TK

MUDr. Katarína Hricová

internista, pneumológ

Ordinačné hodinyDotazník na IPVCenník - Interná ambulancia