facebook
instagram
twitter

Cenník - Ortopedická ambulancia

odborné vyšetrenie lekárom (ortopedický problém, úraz, konzultácia)

45,00 €

kontrolné vyšetrenie lekárom

20,00 €

sonografické vyšetrenie - pohybový aparát

20,00 €

sonografické (USG) vyšetrenie bedrových kĺbov u novorodencov

20,00 €

RTG vyšetrenie

10,00 €

vyšetrenia MRI, CT, gamagrafia, iné (rezervácia termínu + príprava žiadanky)

10,00 €

injekcia - subkutánna, intrakutánna, intramuskulárna (cena nezahŕňa podávané lieky)

10,00 €

intraartikulárna injekcia (do kĺbu, liek nie je v cene), alebo punkcia kĺbu

15,00 €

injekčná aplikácia kys. hyalurónovej (1 kĺb/lokalita)

80,00 €

Infúzna liečba

30,00 €

Injekčná aplikácia kortikoidu (Diprophos/Depomedrol + lok.anestetikum - liek je zahrnutý v cene)

35,00 €

odstránenie sutúry alebo svoriek z malej rany (do 5 cm)

10,00 €

odstránenie sutúry alebo svoriek z veľkej rany (nad 5 cm)

15,00 €

biologická liečba kĺbu krvnou plazmou ACP - Arthrex (1 aplikácia)

180,00 €

biologická liečba kĺbu krvnou plazmou ACP - Arthrex (3 aplikácie)

510,00 €

biologická liečba kĺbu krvnou plazmou ACP  - Arthrex (kompletná kúra - 5 aplikácií)

780,00 €

LIPOGEMS® - inovatívna patentovaná technológia liečby kĺbov kmeňovými bunkami z tuku

1900,00 €

sadrová fixácia - sadrovanie

20,00 €

sádrová fixácia - úprava, dosadrovanie

15,00 €

obväz, bandáž - naloženie

5,00 €

naloženie, adaptácia a inštruktáž imobilizačnej ortézy na kĺb

40,00 €

individuálne - jednoduché ortopedické vložky

40,00 €

individuálne vyrobené vložky do topánok - špeciálne (športové vložky, vložky do lodičiek)

70,00 €

odstránenie kožného útvaru do 2 cm

45,00 €

odstránenie kožného útvaru nad 2 cm

55,00 €

histologické vyšetrenie

20,00 €

odborný nález - posudok, vyjadrenie zamestnávateľa, pre pre sociálnu/komerčnú poisťovňu,  bodové ohodnotenie úrazu, iné potvrdenia pre potreby klienta

25,00 €

vystavenie lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti do predškolského a školského zariadenia (ZŠ, SŠ, VŠ, jasle, škôlka, tábor, škola v prírode, šport,internát, pobyt v zahraničí, let lietadlom)

15,00 €

predoperačná konzultácia (rozšírená) + zazmluvnenie operatéra

200,00 €

nadštandardné ortopedické vyšetrenie (urgent-do 6 hodín)

100,00 €

cenník platný od 1.7.2019

Cenník - Chirurgická ambulancia

Chirurgické vyšetrenie - základné

28,00 €

Chirurgické vyšetrenie - kontrola

18,00 €

Preväz

10,00 €

Preväz velký

15,00 €

Odstránenie kožného útvaru do 2 cm

45,00 €

Odstránenie kožného útvaru nad 2 cm

55,00 €

Odstránenie podkožného útvaru

65,00 €

Histologické vyšetrenie

20,00 €

Rektoskopické vyšetrenie

30,00 €

RTG

10,00 €

USG

20,00 €

Infúzna liečba

30,00 €

Sadrová fixácia - sadrovanie

20,00 €

Sádrová fixácia - úprava, dosadrovanie

15,00 €

Obväz, bandáž - naloženie

5,00 €

Naloženie, adaptácia a inštruktáž imobilizačnej ortézy na kĺb

40,00 €

Injekčná aplikácia kortikoidu (Diprophos/Depomedrol + lok.anestetikum - liek je zahrnutý v cene)

35,00 €

Vyšetrenia MRI, CT, gamagrafia, iné (rezervácia termínu + príprava žiadanky)

10,00 €

Vydanie odborného nálezu pre potreby poisťovne

25,00 €

cenník platný od 1.7.2019

Cenník - Interná ambulancia

Vstupné interné vyšetrenie

35,00 €

Interné vyšetrenie - kontrola

25,00 €

Interné predoperačné vyšetrenie

60,00 €

RTG

10,00 €

USG

20,00 €

EKG

10,00 €

EKG + popis

20,00 €

24 hodinový záznam EKG

80,00 €

24 hodinový TK holter

50,00 €

Laboratorny skrining IPV

10,00 €

cenník platný od 1.7.2019