facebook
instagram
twitter
Preventívne Prehliadky balík

MediCare PP Medium

1.Laboratórne vyšetrenia

 • hematologické vyšetrenie: vyšetrenie krvného obrazu + diferenciálny krvný obraz, FW
 • biochemické vyšetrenie: glykémia, kreatinín, cholesterol, pečeňové testy, AST, ALT
 • vyšetrenie moča: chemicky, sediment
 • test OK

2. KĽUDOVÉ  ELEKTROKARDIOGRAGICKÉ VYŠEŤRENIE

 • dvanásťzvodový EKG záznam v kľude
ERGOMETRICKÉ VYŠETRENIE
 • záťažové vyšetrenie na bicyklovom ergometri s nepretržitým sledovaním ekg záznamu a tlakovej krivky /opakovaným meraním krvného tlaku/ počas definovanej a reprodukovateľnej záťaže

3. INTERNÉ VYŠETRENIE

a.) ANAMNÉZA
 • pohovor zameraný na zistenie výskytu srdcovo-cievnych, onkologických a iných závažných ochorení u klienta a jeho priamych príbuzných, zhodnotenie možných rizikových faktorov aterosklerózy, onkologických alebo iných závažných ochorení vyplývajúcich zo spôsobu života klienta: jeho životosprávy, diétnych návykov, fyzickej aktivity, iných pracovných či mimopracovných rizikových podmienok, životného prostredia klienta
 • zhodnotenie vitálnych funkcií: posúdenie močenia, stolice podľa ústneho podania klienta, kolísanie hmotnosti, chuť do jedla, príjem tekutín, spánok
b.) KLINICKÉ VYŠETRENIE
 • komplexné fyzikálne vyšetrenie jednotlivých orgánových systémov: pohmatom, poklopom, posluchom, orientačné vyšetrenie kože, pohybového aparátu, odmeranie tlaku krvi, tepovej frekvencie
 • základné antropometrické vyšetrenie: posúdenie stavu výživy, vypočítanie BMI /body mass index/

4.ULTRAZVUKOVÉ /SONOGRAFICKÉ/ VYŠETRENIE ORGÁNOV BRUŠNEJ DUTINY

 • vyšetrenie pečene, žlčníka, žlčových ciest, sleziny, pankreasu
 • močových ciest: obličiek, močového mechúra, prostaty u mužov
 • vaječníkov a maternice u žien /zobraziteľné pri plnom močovom mechúre
 • sonografia prsníkov u žien

5. RTG hrudníka

 • vyšetrenie skeletu a orgánov hrudnej dutiny

6. DERMATOVENEROLOGICKÉ VYŠETRENIE

 • anamnéza, klinické vyšetrenie s dôrazom na možný výskyt kožných prekanceróz a rizikových pigmentových névov

7. CHIRURGICKÉ VYŠETRENIE S REKTOSKOPICKÝM VYŠETRENÍM

 • anamnéza, palpačné, poklopové a auskultačné vyšetrenie brucha, vyšetrenie konečníka palpačne
 • vyšetrenie rigidných rektoskopom

8. ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

 • obsahuje zhodnotenie záverov zrealizovaných vyšetrení: komplex diagnóz zistených v rámci preventívnej prehliadky, všetky doporučenia lekárov na zlepšenie a udržanie optimálneho zdravotného stavu
Cena: 260,- Eur

Pre vyžiadanie termínu volajte prosím na číslo +421 910 40 40 44
alebo nám napíšte e-mail cez následujúci odkaz

Vyžiadanie termínu e-mailom