facebook
instagram
twitter
Preventívne Prehliadky balík

MediCare PP Max

1.Laboratórne vyšetrenia

 • hematologické vyšetrenie: vyšetrenie krvného obrazu + diferenciálny krvný obraz, FW
 • biochemické vyšetrenie: glykémia, kreatinín, cholesterol, pečeňové testy, AST, ALT
 • vyšetrenie moča: chemicky, sediment
 • test OK

2. KĽUDOVÉ  ELEKTROKARDIOGRAGICKÉ VYŠEŤRENIE

 • dvanásťzvodový EKG záznam v kľude
ERGOMETRICKÉ VYŠETRENIE
 • záťažové vyšetrenie na bicyklovom ergometri s nepretržitým sledovaním ekg záznamu a tlakovej krivky /opakovaným meraním krvného tlaku/ počas definovanej a reprodukovateľnej záťaže

3. INTERNÉ VYŠETRENIE

a.) ANAMNÉZA
 • pohovor zameraný na zistenie výskytu srdcovo-cievnych, onkologických a iných závažných ochorení u klienta a jeho priamych príbuzných, zhodnotenie možných rizikových faktorov aterosklerózy, onkologických alebo iných závažných ochorení vyplývajúcich zo spôsobu života klienta: jeho životosprávy, diétnych návykov, fyzickej aktivity, iných pracovných či mimopracovných rizikových podmienok, životného prostredia klienta
 • zhodnotenie vitálnych funkcií: posúdenie močenia, stolice podľa ústneho podania klienta, kolísanie hmotnosti, chuť do jedla, príjem tekutín, spánok
b.) KLINICKÉ VYŠETRENIE
 • komplexné fyzikálne vyšetrenie jednotlivých orgánových systémov: pohmatom, poklopom, posluchom, orientačné vyšetrenie kože, pohybového aparátu, odmeranie tlaku krvi, tepovej frekvencie
 • základné antropometrické vyšetrenie: posúdenie stavu výživy, vypočítanie BMI /body mass index/

4.ULTRAZVUKOVÉ /SONOGRAFICKÉ/ VYŠETRENIE ORGÁNOV BRUŠNEJ DUTINY

 • vyšetrenie pečene, žlčníka, žlčových ciest, sleziny, pankreasu
 • močových ciest: obličiek, močového mechúra, prostaty u mužov
 • vaječníkov a maternice u žien /zobraziteľné pri plnom močovom mechúre
 • sonografia prsníkov u žien

5. KOMPLEXNÉ OČNÉ VYŠETRENIE

 • zraková ostrosť, farbocit, stanovenie zrakovej ostrosti (optotyp, autorefraktor), vnútroočného tlaku ( prístrojovo), vyšetrenie predného segmentu, očné pozadie.
 • v prípade potreby zmena korekcie dioptrií

  6. SPIROMETRICKÉ VYŠETRENIE

  • vyšetrenie funkčnej kapacity pľúc a dýchacích ciest

  7. DERMATOVENEROLOGICKÉ VYŠETRENIE

  • anamnéza, klinické vyšetrenie s dôrazom na možný výskyt kožných prekanceróz a rizikových pigmentových névov

  8. CHIRURGICKÉ VYŠETRENIE S REKTOSKOPICKÝM VYŠETRENÍM

  • anamnéza, palpačné, poklopové a auskultačné vyšetrenie brucha, vyšetrenie konečníka palpačne
  • vyšetrenie rigidných rektoskopom

  9. GYNEKOLOGICKÉ VYŠETRENIE /len ženy/

  • anamnestický pohovor, palpačné vyšetrenie prsníkov, vaječníkov, maternice, vyšetrenie pošvovými zrkadlami, kolposkopia, ster z krčka maternice na onkocytologické vyšetrenie, ak je to na základne klinického vyšetrenia indikované: ultrazvukové /sonografické/ vyšetrenie orgánov malej panvy /vaječníky, maternica, moč. mechúr, lymf. uzliny/ transabdominálne alebo transvaginálne

  10. UROLOGICKÉ VYŠETRENIE /len muži/

  • vyšetrenie zahrňujúce odber anamnézy, klinické vyšetrenie vonkajších močových a pohlavných orgánov, palpačné vyšetrenie prostaty per rectum /cez konečník/

  11. ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

  • obsahuje zhodnotenie záverov zrealizovaných vyšetrení: komplex diagnóz zistených v rámci preventívnej prehliadky, všetky doporučenia lekárov na zlepšenie a udržanie optimálneho zdravotného stavu
  Cena: 330,- Eur

  Pre vyžiadanie termínu volajte prosím na číslo +421 910 40 40 44
  alebo nám napíšte e-mail cez následujúci odkaz

  Vyžiadanie termínu e-mailom