facebook
instagram
twitter
Ambulancia

Ortopédia

Ortopedicko – Traumatologická ambulancia sa zaoberá diagnostikou a liečbou akútnych a chronických ochorení pohybového aparátu u všetkých vekových skupín.

Ortopedické služieby pre dospelých a seniorov

Komplexná ortopedická starostlivosť pre dospelých od narodenia až po seniorský vek s prihliadnutím na odlišnosť ochorení a úrazov špecifických pre daný vek.
Máme priamo v budove polikliniky dostupné röntgenologické vyšetrenie, laboratórne vyšetrenia aj sonografické vyšetrenie. Spolupracujeme s pracoviskami CT, magnetickej rezonancie, denzitometrie a pod.

 • diagnostika a liečba úrazov a ochorení pohybového aparátu u dospelých
 • diagnostika a liečba degeneratívnych a zápalových ochorení kĺbov
 • pomoc pri ochoreniach pohybového aparátu komplexne
 • pomoc pri dlhodobej bolesti, dispenzarizácia a liečba pacientov s bolesťami kĺbov rôznej etiológie
 • komplexné spektrum úrazov u dospelých a seniorov
 • doliečovanie poúrazových a pooperačných stavov
 • punkcie, obstreky
 • aplikácia liečiv do kĺbov
 • diagnostika nádorových ochorení pohybového aparátu
 • diagnostika a liečba vertebrogénnych algických syndrómov a bolesti chrbtice
 • návrhy optimálnej životosprávy a preventívne programy

Ortopedické služby pre deti a dospievajucich

 • vyšetrenie, diagnostika a liečba vrodených i získaných ochorení s prejavmi na pohybovom aparáte u detí a dospievajúcich pacientoch (0-18 rokov)
 • komplexné konzultácie pri ochorenach pohybového aparátu (kostné lézie, poúrazové stavy, zápalové ochorenia, meranie hustoty kostí a pod.)
  sonografická ambulancia pre vyšetrenie bedrových kĺbov u novorodencov ako aj ultrazvukové vyšetrenia pohybového aparátu u dospelých
 • doliečovanie poúrazových a pooperačných stavov, možnosť kontoly, preväzov, starostlivosť o rany
 • pacienti s bolesťami bedrových kĺbov, kolien, bolesti nôh, odchylky pri chôdzi návrh optimálnych ortopedických pomôcok (problémy s chôdzou, ploché nohy, neurologický deficit, pooperačné a nedoliečené ortopedické stavy a pod.)
 • dlhodobé sledovanie detí s chybným držaním tela s návrhom režimových opatrení a ďalšieho preventívneho alebo liečebného postupu
 • diagnostika, prevencia a liečba vrodených a získaných patologických zakrivení chrbtice u detí a dospelých
 • starostlivosť o športovcov, prevencia, diagnostika a liečba športových poranení, syndrómov z preťaženia
 • moderná biologická liečba (liečba vlastnou plazmou, výskum v oblasti kmeňových buniek)
 • návrhy optimálnej životosprávy a preventívne programy
 • úzka spolupráca s uznávanými fyzioterapeutmi a rehabilitačnými centrami

‍Jedinečnosťou našej ortopedickej ambulancie je nadštandardný a vysoko individuálny prístup k pacientovi,  poskytovanie  komplexnej starostlivosti a dispenzár pacientov od narodenia až po seniorský vek. Určeniu presnej diagnózy Vás alebo Vášho dieťaťa pomáha precízne vyšetrenie erudovaným odborníkom za súčasného použitia doplňujúcich klinických a zobrazovacích metód – röntgenologické vyšetrenie, CT, magnetická rezonancia ako ak komplexné laboratórne vyšetrenia či sonografické vyšetrenie. Spolupracujeme interdisciplinárne so širokým spektrom odborníkov v rámci Univerzitných nemocníc, okresných nemocníc po celom slovensku, Národného Ústavu Detských Chorôb v Bratislave. V prípade potreby a komplikovaných stavov konzultujeme zahraničných odborníkov v danej problematike a navrhneme optimálne riešenie.

Regeneratívna medicína pohybového aparátu

Možnosti neoperačnej liečby kĺbov pohybového aparátu

MUDr. Radoslav Zamborský PhD., MPH

Ortopédia a úrazová chirurgia

Objednať sa u lekáraOrtopédia pre deti
Cenník - OrtopédiaOrdinačné hodiny