facebook
instagram
twitter
Ambulancia

Neurológia

Tešíme sa na Vašu návštevu, otvárame na jeseň 2019.
Poskytujeme štandardné neurologickú starostlivosť zameranú na diagnostiku a liečbu problémov centrálnej, periférnej a autonómnej nervovej sústavy. Počas liečby spolupracujeme s ďalšími špecialistami. Dispenzarizujeme chorých aj chronickými neurologickými ochoreniami, vykonávme vyšetrenie vodičov, manuálne ošetrenie chrbtice, indikujeme rehabilitačné liečbu, infúznu liečbu. Ambulancia je vybavená tiež EEG prístrojom, evokovanými potenciálmi EMG vyšetrením.

Realizované vyšetrenia:

 • EEG (elektroencefalografia),
 • EMG (elektromyografia),
 • SSEP (somatosenzorické evokované potenciály),
 • VEP (zrakové evokované potenciály),
 • BAEP (sluchové evokované potenciály)

Neurologická ambulancia poskytuje vyšetrenia, konzultácie a návrh diagnostiky a liečby

 • poradenstvo v oblasti balneorehabilitácie, regenerácie a rekondície, zdravotných pomôcok
 • mobilizačnú a manipulačnú terapiu - ošetrenie kĺbových blokád
 • reflexnú a obstrekovú liečbu, ako aj infúznu liečbu
 • svetelnú terapiu (protibolestivý, protizápalový a biostimulačný efekt)

Venujeme sa problematike ako

 • bolesti hlavy a tváre, migrény, závrate, ochrnutie tvárového nervu
 • bolesti chrbtice a poruchy jej pohyblivosti - cervikokraniálny syndróm, ischias
 • mozgové porážky, epilepsie, sclerosis multiplex
 • demencie, Alzheimerovu chorobu, Parkinsonovu chorobu
 • stavy po úraze hlavy, poruchy reči, čítania, pohybu, správania sa na neurologickom podklade
 • poruchy spánku, bruxizmus - škrípanie zubami, nočné pomočovanie - enuresis nocturna
 • chronický únavový syndróm
 • tetanický syndróm
 • polyneuropatiu - ochorenia periférnych nervov a pod.
Ordinačné hodiny